zon icon
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener

HomeBehandelingenKinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Het specialistisch handelen van de kinderfysiotherapeut wordt gekenmerkt door een leeftijdsadequate benadering van het kind en coaching van ouders/verzorgers. Deze is gebaseerd op kennis van groei, ontwikkeling, de wisselwerking tussen verschillende ontwikkelingsdomeinen en de invloed van de omgeving op het functioneren van het kind. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0-18 jaar met lichamelijke problematiek, achterstand in bewegingsontwikkeling, maar ook op sociaal vlak en het beoefenen van sport. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de behandeling. Steun in de thuissituatie, op school en bij een (sport)vereniging heeft een positieve invloed op herstel. 

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief nodig is van de huisarts en/of de specialist. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar omtrent de vergoeding.