zon icon

Tarieven abonnementen 2023

HomeInformatieTarieven abonnementen 2023

Tarieven abonnementen 2023

Sport Medisch Centrum Oegstgeest hanteert onderstaande particuliere tarieven:

Maandabonnement 1x per week parkinson60,-
Maandabonnement 1x per week pilates  (inclusief btw)51,33
Maandabonnement 2x per week pilates (inclusief btw) 102,67

Voorwaarden abonnement

Aanmelden

Om u aan te melden dient u bij onze receptie het inschrijfformulier ‘Abonnementen’ ingevuld te overhandigen. Vervolgens dient u zich bij de receptie op te geven voor het desbetreffende trainingsmoment waar u gebruik van wilt maken. Het is mogelijk dat het gewenste uur op dat moment niet ter beschikking is. Wij hanteren namelijk een maximum aantal inschrijvingen van 8 personen per trainingsmoment, dit is afhankelijk van de lesvorm die u heeft gekozen. Wij hanteren geen wachtlijst, dus wij verzoeken u dan regelmatig te informeren als u van tijdstip wilt wisselen.

Afmelden

Wilt u stoppen met uw abonnement verzoeken wij u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de nieuwe maand dit schriftelijk of mondeling te melden bij de receptie. Bij langdurige afwezigheid i.v.m. gezondheidsproblemen (>4weken) dient u dit ook mondeling of schriftelijk te melden bij de receptie en kunnen wij uw abonnement tijdelijk bevriezen. Restitutie van uw abonnement is niet mogelijk.

Prijs en prijswijzigingen

  • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
  • Eventuele prijsverhogingen worden door SMC Oegstgeest 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
  • Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

Betaling

De betalingen voor een abonnement geschieden per automatische incasso. Hiervoor dient u het incassoformulier in te vullen bij de receptie in onze praktijk. De betaling vindt plaats in de eerste week van het nieuwe kwartaal en/of kalenderjaar. Heeft u bezwaar tegen automatische incasso dan is het mogelijk om een factuur te ontvangen. Hier zijn echter wel extra administratiekosten aan verbonden.