zon icon

Tarieven 2024

HomeInformatieTarieven 2024

Tarieven 2024

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan ontvangt u een particuliere nota. U ontvangt ook een particuliere nota wanneer de fysiotherapeutische zorg buiten de dekking valt van uw (aanvullende) verzekering of wanneer u verzekerd bent bij een buitenlandse zorgverzekeraar. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw vergoeding voor fysiotherapie en/of manuele therapie bij uw zorgverzekeraar. Informeer altijd voorafgaand aan de start van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. 

Sport Medisch Centrum Oegstgeest hanteert onderstaande particuliere tarieven:

 Reguliere zitting fysiotherapie45,-
 Reguliere zitting aan huis *75,-
 Manuele therapie 60,-
 Oedeemtherapie ** 60,-
Kinderfysiotherapie 60,-
 Kinderfysiotherapie aan huis * 75,-
 Intake en onderzoek na screening 66,-
 Intake en onderzoek na verwijzing 66,-
 Intake en onderzoek na screening aan huis * 75,-
 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis * 75,-
 Eenmalig fysiotherapeutisch consult / echografisch onderzoek 75,-
 No show / niet tijdig geannuleerde afspraak (24-uur) *** 35,-

* Dit tarief geldt voor een behandeltijd van maximaal 30 minuten en een reistijd van 15 minuten naar locatie. Indien voor de zitting (inclusief reistijd) meer tijd was gereserveerd ontvangt u een nota naar rato van de ingeplande tijdsduur. 
** Dit tarief geldt voor een behandeltijd van 30-45 minuten.
*** Dit tarief geldt voor een behandeltijd van maximaal 30 minuten. Indien voor de zitting (inclusief reistijd) meer tijd was gereserveerd ontvangt u een nota naar rato van de ingeplande tijdsduur. Indien u ziek bent, dient u uiterlijk voor 09.00 de afspraak te hebben afgezegd anders wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht.